Ολοκληρώθηκαν οι Δράσεις του 2ου έτους του προγράμματος εργασίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Δράσεις του 2ου έτους του προγράμματος εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κριτσάς (Ο.Ε.Φ./ Α.Σ. Κριτσάς), στα πλαίσια του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων του Καν (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής.