Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για τη συγκομιδή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για τη συγκομιδή τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2015 στην Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ. Η εκπαίδευση εντάσσεται στη Δράση «Γ.iii.1. Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2015.