Ανακοινώσεις

22 Ιουλίου, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΡΓΩΝ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
22 Ιουλίου, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
22 Ιουλίου, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
22 Ιουλίου, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
22 Ιουλίου, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΎ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
EnglishGreek