Ανακοινώσεις Αγροτικού Συνεταιρισμού

Ιούλιος 31, 2020

Γενική οδηγία άρδευσης Νο 8

Δείτε εδώ τη γενική οδηγία άρδευσης που αφορά στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης
Ιούλιος 28, 2020

Γενική οδηγία άρδευσης Νο 7

Δείτε εδώ τη γενική οδηγία άρδευσης που αφορά στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης
Ιούλιος 22, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΡΓΩΝ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
Ιούλιος 22, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
Ιούλιος 22, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
Ιούλιος 22, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
Ιούλιος 22, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΎ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
Ιούλιος 22, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
Ιούλιος 22, 2020

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης
Ιούλιος 20, 2020

Γενική οδηγία άρδευσης Νο 6

Δείτε εδώ τη γενική οδηγία άρδευσης που αφορά στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης
GreekEnglish