Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.IV.1 ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

EnglishGreek